Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kolejna nagroda za scalenia

W ramach XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobyło I nagrodę za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów w obszarze wsi Roźwienica, Rudołowice i Mokra gm. Roźwienica w Powiecie Jarosławskim.

Celem Konkursu jest doskonalenie jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Nagrodzony projekt scalenia został zrealizowany w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem tej operacji jest Starosta Jarosławski. Starosta Jarosławski był również organem prowadzącym postępowanie scaleniowe, w ramach którego sporządzono nagrodzony projekt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba w uznaniu zasług dla realizacji projektu scalenia wręczył Jerzemu Batyckiemu – Staroście Jarosławskiemu Dyplom uznania. Dyplom ten jest ukoronowaniem szerokiego horyzontu wiedzy i umiejętności oraz determinacji w rozwiązywaniu ogromu problemów jakie występują w tym działaniu.

W imieniu Starosty Jarosławskiego dyplom uznania odebrał Marek Skiba - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości.

Kliknij aby posłuchać tekstu