Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XLIV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

12 lutego 2014 roku odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Sesję rozpoczęło wystąpienie Posła na Sejm RP Tomasza Kuleszy, w którym przedstawił informację na temat remontu dworca kolejowego w Jarosławiu, możliwości i planów rozbudowy jarosławskiego Centrum Opieki Medycznej o nowy pawilon leczniczy przeznaczony na potrzeby najmłodszych pacjentów, zawierający m.in. nowy blok operacyjny oraz oddziały: położniczy, ginekologiczny i neonatologiczny, a także  o zainteresowaniu się tą inwestycją Ministra Zdrowia. Przekazując radnym informację na temat Lasów Państwowych Poseł Tomasz Kulesza powiedział: „Lasy Państwowe są dziedzictwem wszystkich Polaków. Nie było, nie ma i nie będzie żadnych prac dotyczących jakichkolwiek prób prywatyzacji Naszego wspólnego dobra jakim są polskie lasy. Klub parlamentarny, którego jestem członkiem, przygotował projekt zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który ma na zawsze zagwarantować nienaruszalność Lasów Państwowych. Jestem przekonany, że wszystkie kluby parlamentarne jednoznacznie poprą tę inicjatywę.”

W trakcie sesji radni, m.in. podjęli uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego, zamiaru likwidacji dwóch techników uzupełniających dla dorosłych działających w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie; zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim oraz Komisji Rady Powiatu Jarosławskiego, a także przyjęli plan pracy Komisji Rady Powiatu na 2014 rok.

Ponadto Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenie liczby i wskazania członków do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz wysłuchała interpelacji, wniosków oraz oświadczeń radnych.

 

fot. Ł. Zagrobelny

Kliknij aby posłuchać tekstu