Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowe władze Powiatu Jarosławskiego wybrane!

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się w piątek, 28 listopada. Obrady rozpoczął najstarszy z radnych Jacek Stańda, który poinformował, iż w związku z wyborem na wójtów Komisarz  Wyborczy wygasił mandaty radnych Stanisława Gonciarza i Bogdana Szylara.

Pierwszym punktem sesji było wręczenie przez Rafała Puchalskiego, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu, zaświadczeń o wyborze na radnego. Otrzymali je: Jerzy Batycki, Ryszard Broda, Krzysztof Cebulak, Tadeusz Chrzan, Józef Długoń, Jan Gloc, Marek Kisielewicz, Stanisław Kłopot, Tatiana Kożak-Siara, Marek Kucab, Rafał Młynarski, Zbigniew Piskorz, Radosław Ryznar, Adam Sawa, Jacek Stańda, Grażyna Strzelec, Wiesław Strzępek, Henryk Szczepanik, Józef Szkoła, Bogusław Tkaczyk, Mariusz Trojak, Bogdan Wołoszyn oraz Tadeusz Zając.

Po ślubowaniu radni jednogłośnie poszerzyli proponowany porządek obrad, który ograniczał się do wyboru Przewodniczącego Rady, także o wybór Wiceprzewodniczących oraz Zarządu Powiatu.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:  Przewodniczący Bogdan Wołoszyn i członkowie – Józef Długoń i Wiesław Strzępek, po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko Józef Szkoła zaproponował Zbigniewa Piskorza, natomiast Jerzy Batycki – Bogusława Tkaczyka. Przewagą trzech głosów wygrał Z. Piskorz, który przejął prowadzenie sesji. Następne głosowanie wyłoniło Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi Tatiana Kożak-Siara oraz Jacek Stańda, na których oddano po 13 głosów, natomiast Henryk Szczepanik uzyskał ich 10.

Na stanowisko Starosty Jarosławskiego, Radny Stanisław Kłopot zaproponował Tadeusza Chrzana, a Radny Tadeusz Zając – Jerzego Batyckiego. Stosunkiem głosów 14 : 9 funkcję Starosty jarosławskiego objął Tadeusz Chrzan. Dziękując radnym za zaufanie i prosząc o merytoryczne wsparcie, T. Chrzan zadeklarował, iż priorytetem rozpoczynającej się właśnie kadencji będzie profesjonalna opieka medyczna dla mieszkańców powiatu, jaką powinno oferować Centrum Opieki Medycznej i inne jednostki służby zdrowia. Stąd zapowiedź pozyskiwania środków na inwestycje w infrastrukturę i nowoczesny sprzęt oraz zadbania o wzrost jakości świadczeń medycznych. Zadeklarował wszelką współpracę z wszystkimi radnymi dla dobra powiatu.

Miłym akcentem były słowa gratulacji i woli współpracy ze strony ustępującego Starosty Jarosławskiego Jerzego Batyckiego.

 Ostatnim głosowaniem pierwszej sesji był wybór Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Nowo powołany Starosta jako kandydatów przedstawił – na stanowisko Wicestarosty Józef Szkołę, etatowego członka Zarządu – Mariusz Trojaka, członka Zarządu – Marka Kisielewicza. Na J. Szkołę zagłosowało 22 radnych, na M. Trojak – 21, a M. Kisielewicza – 20.

fot. M. Szarnik, Ł. Zagrobelny


Kliknij aby posłuchać tekstu