Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W środę, 11 listopada, cała Polska świętowała 97. rocznicę odzyskania niepodległości. Także jarosławianie mieli okazje do zamanifestowania swojego patriotyzmu podczas powiatowych i miejskich obchodów Dnia Niepodległości.

Przedstawiciele samorządu powiatowego – prezydium Rady Powiatu Jarosławskiego – Zbigniew Piskorz, Tatiana Kożak-Siara i Jacek Stańda oraz starosta Tadeusz Chrzan i wicestarosta Józef Szkoła – rozpoczęli obchody 11 Listopada od złożenia kwiatów pod pomnikiem przyjaźni polsko-węgierskiej. Węgry, przed I Wojną Światową wchodzące w skład monarchii austro-węgierskiej, jak i część Polski, również odzyskały niepodległość w 1918 r.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Kolegiacie, gdzie z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Chór Mieszany „Jarosław”, a Mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebrowali jarosławscy kapłani, m.in. ks. dziekan Jan Jagustyn i ks. prałat Marian Bocho. Następnie, prowadzeni przez młodzież z klas wojskowych, harcerzy i strzelców z pochodniami, uczestnicy obchodów przeszli na Rynek, gdzie w biało-czerwonym świetle wysłuchano przemówień, apelu poległych i salwy honorowej.

W swoim wystąpieniu starosta Tadeusz Chrzan mówił nie tylko o historii, ale też o dzisiejszym znaczeniu patriotyzmu: – Dzisiaj musimy czuć się odpowiedzialni za nasz kraj, za Naród. Musimy pielęgnować polską kulturę, tradycję, język i wiarę katolicką. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Na co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz unowocześniania naszej powiatowej wspólnoty. Ojcowie niepodległości Polski patrzą na nas z góry i pewnie oceniają, co robimy z wolnością, którą nam przywrócili. Nie wolno nam Ich zawieść. W 1918 roku Polacy pragnęli wolności. My ją dzisiaj mamy, jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem i szansy, którą dostaliśmy, nie możemy zmarnować.  Marszałek Piłsudski mówił tak: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Dlatego w dniach takich jak dzisiaj odradza się w nas – indywidualnie i zbiorowo – polski romantyzm, ale w codziennym życiu starajmy się tak żyć i pracować, aby łączył nas jeden wspólny cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. 11 listopada jest symbolem zwycięstwa, ale 11 listopada niech będzie też symbolem przyszłej Polski, tej Polski, która zajmuje takie miejsce w Europie, jakie z jej ponad tysiącletniej historii, z jej bohaterskiej walki w wieku XIX i XX się należy, na które uczciwie zasłużyła.

Głos zabrali także posłanka nowej kadencji Anna Schmidt-Rodziewicz, burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch oraz dowódca jarosławskiego Garnizonu ppłk Dariusz Słota.

Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek pod tablicą, upamiętniającą polskich żołnierzy walczących w I i II Wojnie Światowej, powstańców i bohaterów walk o niepodległość. Biało-czerwone symbole pamięci złożyli parlamentarzyści, samorządowcy, delegacje szkół i instytucji.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości także budynek Starostwa Powiatowego przybrał narodowe, biało-czerwone barwy.

Fot. M. Szarnik, M. Młynarska

Kliknij aby posłuchać tekstu