Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło na Ukrainę

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia obrządków wschodnich, 5 stycznia, na przejściu granicznym Budomierz – Hruszów (powiat lubaczowski) odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Rejonu Jaworowskiego na Ukrainie.

Tradycyjnie w uroczystości przekazania tego symbolu ciepła, miłości i nadziei wzięli udział harcerze z jarosławskiego Hufca im. Czesławy „Baśki” Puzon, młodzież ukraińska, przedstawiciele duchowieństwa rzymsko- i greckokatolickiego oraz administracji państwowej – wicewojewoda Witold Lechowski i samorządowej – m.in. członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, starostowie powiatów jarosławskiego Tadeusz Chrzan i lubaczowskiego Józef Michalik. Powiat jarosławski reprezentowali również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tatiana Kożak-Siara i sekretarz Stanisław Sopel.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju z Groty Narodzenia Chrystusa zapoczątkowali skauci austriaccy w 1986 r., a Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w niej od 1991 r. 25 edycja Betlejemskiego Światła Pokoju przebiegała pod hasłem „Zauważ człowieka”:

- My, harcerze ZHP, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju pragniemy uwrażliwić na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im pomoc. Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość  na cudze potrzeby – wyjaśniają przesłanie tegorocznego BŚP harcerze na stronie ZHP.

Kliknij aby posłuchać tekstu