Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Sesja i spotkanie noworoczne Rady Powiatu

W czwartek, 28 stycznia, radni powiatowi spotkali się podczas roboczej, XVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, a następnie wraz z gośćmi na spotkaniu noworoczno-opłatkowym.

Podczas sesji radni m.in. przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim, przyjęli Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarosławskim z Programem Promocji i Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Jarosławskim na lata 2016 – 2022, a także podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania dodatki dla nauczycieli oraz przyjęli plan pracy Rady Powiatu jarosławskiego oraz jej komisji na rok bieżący.

Natomiast uroczyste spotkanie noworoczne było okazją do refleksji i życzeń, które zebranym złożyli przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Piskorz, starosta Tadeusz Chrzan oraz ks. prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski. Mimo wiosennej aury, nastrojowy występ młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących pod kierunkiem Małgorzaty Stec wprowadził magiczny świąteczny klimat, który utrzymał się do końca spotkania.

Kliknij aby posłuchać tekstu