Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiat Jarosławski otrzyma pieniądze na scalenia

Blisko 34 miliony złotych trafi na scalenia do Powiatu Jarosławskiego. To największa taka operacja na Podkarpaciu i jedna z większych w Polsce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 4 października przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, w tym starosta Tadeusz Chrzan, podpisali umowy o przyznanie pomocy finansowej na operacje: "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" i „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik”  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzyskanie pomocy finansowej warunkowało możliwość realizacji scaleń – tłumaczy starosta Tadeusz Chrzan - Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe.

Umowy dotyczą:

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 12 579 460,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Prace scaleniowe są już realizowane. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji  w obszarze scalenia zarówno miasta Pruchnika jak i wsi Jodłówka to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to marzec 2021.

Kliknij aby posłuchać tekstu