Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

12 mln złotych na łącznik z autostradą A4

Za około 18 miesięcy, we wrześniu 2018 r., ma być gotowy łącznik pomiędzy Jarosławiem a autostradą A4, wiodący przez Pawłosiów. Umowę na jego sfinansowanie podpisali 16 lutego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski, Józef Szkoła, Wicestarosta i Agnieszka Mroczka, Skarbnik Powiatu. Partnerami beneficjenta, czyli Powiatu Jarosławskiego, są Miasto Jarosław i Gmina Pawłosiów. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Całość przedsięwzięcia została wyceniona na blisko 12 mln złotych (dokładnie 11 619 581,96 zł), z czego 85%, czyli 9 873 244,63 zł, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpocznie się w marcu tego roku i wg planów ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku.

Łącznik będzie biegł drogą powiatową nr 1725 R Jarosław – Pawłosiów do autostrady A4, a rozpocznie się od ulicy Pawłosiowskiej w Jarosławiu. Ogółem do gruntownej przebudowy przewidziano blisko 5 km (dokładnie 4,82 km) tej drogi.

- Prace w pierwszej fazie polegać będą m.in. na rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników – opisuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Następnie w projekcie jest wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wraz z ich poszerzeniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Strzelecką na małe rondo.

Przewidywana jest również przebudowa konstrukcji nawierzchni zjazdów oraz typowe prace wykończeniowe takie jak plantowanie zieleńców z ich humusowaniem i obsianiem trawą czy wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

- Przez ten projekt chcemy poprawić powiązania komunikacyjne naszego powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4 oraz oczywiście zwiększyć komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego tamtej drogi, z wybudowaniem tak potrzebnego ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką i dalej na Pawłosiów – mówi Tadeusz Chrzan. – Cieszę się tym bardziej, bo na całym Podkarpaciu w ramach tego konkursu zakwalifikowano tylko 6 projektów do dofinansowania, a nasz znalazł się na czwartym miejscu.

Szczegóły inwestycji

Do września 2018 r. zostanie gruntownie wyremontowane i przebudowane (w zależności od odcinka różne prace) prawie 5 km drogi powiatowej nr 1725 R. Jej początek stanowi ulica Pawłosiowska w Jarosławiu. W ramach jej przebudowy na pierwszym odcinku (0+00 do 0+790 - w nawiasach oznaczenie drogowe, gdzie druga liczba to metry bieżące) planuje się wykonać chodnik o szerokości 2 m. (prawostronny 0+00 do 0+420 oraz lewostronny od 0+416 do 0+790). Dodatkowo ma zostać wykonana przebudowa jezdni poprzez jej poszerzenie do 6 m.

Na zakończeniu ul. Pawłosiowskiej (w kierunku na Pawłosiów) zaprojektowano czterowylotowe rondo.

Dalej przez Pawłosiów w kierunku autostrady A4, w pierwszej części zaprojektowano wykonanie utwardzonych poboczy (0+860 do 2+641), na następnym odcinku (2+641 do 3+560) poszerzenie jezdni oraz nową nawierzchnię i podbudowę. Na ostatnim odcinku w Pawłosiowie (3+560 do 4+794) będzie nowy chodnik (prawostronny 4+560 do 4+794 i lewostronny od 4+790 do 4+825) oraz nowa nawierzchnia i podbudowa.

 

efrr

 

 

 

Kliknij aby posłuchać tekstu