Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O drogach powiatowych na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

30 marca odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Ponad 8 milionów złotych przeznaczy Powiat Jarosławski na tegoroczne remonty dróg i mostów, pozostających w jego zarządzie. Na chwilę obecną zagwarantowane jest 5 230 000 zł. W tej kwocie, oprócz wkładu własnego Powiatu, zawierają się również dotacje udzielone przez gminy, Nadleśnictwo Jarosław oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejne 2 880 00 zł spodziewane jest w najbliższym czasie, a jest to uzależnione od decyzji rad gmin lub miast powiatu jarosławskiego. W czasie sesji radni powiatowi podjęli w tej sprawie stosowne uchwały budżetowe.

- Mówiąc o inwestycjach w drogi powiatowe nie należy również zapominać, że w tym roku ruszy gruntowna przebudowa ul. Pawłosiowskiej i dalej przez Pawłosiów do autostrady A4 – przypomina Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski – To blisko 12 mln złotych, z których większość pochodzi z funduszy europejskich, a naszymi partnerami są tu miasto Jarosław i gmina Pawłosiów. Zadanie potrwa przez dwa lata.

W planach jest 34 inwestycje w drogi i mosty na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz przygotowanie opracowania budowlanego w ramach zadania dotyczącego zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowy korpusu drogowego na drodze powiatowej Widaczów – Świebodna – Pruchnik.

1.       „Modernizacja oraz przebudowa dróg powiatowych w Dzielnicy Nr 7: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżajska, ul. Brodowicze, ul. Stawki” - 400.000 zł,

2.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754R ul. Poniatowskiego w Jarosławiu” - 150.000 zł,

3.       „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu” - 200.000 zł,

4.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul. Pełkińska w Jarosławiu - chodnik” - 50.000 zł,

5.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu - chodnik” - 100.000 zł,

6.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul. Długosza w Jarosławiu” - 50.000 zł,

7.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska w Jarosławiu” - 50.000 zł,

8.        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy – Duńkowice, odc. Duńkowice - Charytany” - 800.000 zł,

9.       „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” - 300.000 zł,

10.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Chłopice przez m. Jankowice” - 200.000 zł,

11.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w m. Łowce i Chłopice” - 200.000 zł,

12.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Miękisz Stary” - 40.000 zł,

13.   „Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka” - 100.000 zł,

14.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin” - 80.000 zł,

15.   „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Tuchla w m. Miękisz Nowy” - 50.000 zł,

16.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Laszki” - 200.000 zł,

17.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” - 300.000 zł,

18.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin” - 380.000 zł,

19.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Sośnica” - 100.000 zł,

20.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m. Michałówka” - 200.000 zł,

21.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno - Walawa - Przemyśl w m. Święte - chodnik” - 30.000 zł,

22.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa” - 30.000 zł,

23.   „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz od km 5+217 do km 5+549 w m. Kramarzówka” - 300.000 zł,

24.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka” - 170.000 zł,

25.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz - chodnik” - 10.000 zł,

26.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik” - 10.000 zł,

27.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik” - 10.000 zł,

28.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Maleniska - chodnik” - 50.000 zł,

29.   „Przebudowa mostu drewnianego na trwały w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice w km 5+166 nośność 40 ton” - 30.000 zł,

30.    „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko - chodnik” - 100.000 zł,

31.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721 R Droga przez wieś Surochów - chodnik” - 50.000 z ł,

32.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy - chodnik” - 150.000 zł,

33.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków - chodnik” - 50.000 zł,

34.   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków” - 150.000 zł,

W czasie XXXII sesji radni powiatowi przjęli również m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Uchwalili również powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2021 oraz przyjęli sprawozdanie za 2016r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

XXXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego była także okazją do wręczenia honorowego tytułu „Zasłużonej dla Powiatu Jarosławskiego” lek. med. Małgorzacie Dankiewicz oraz pogratulowania lek. med. Barbarze Nazarewicz, która została uhonorowana w ogólnopolskim plebiscycie tytułem „Anioła Medycyny”. Obydwie Panie pracują w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Kliknij aby posłuchać tekstu