Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Długo oczekiwana inwestycja ruszyła!

- Ta inwestycja – w zakresie, którym została objęta - pozwoli jarosławskiemu szpitalowi wyjść z XIX wieku, przeskakując wiek XX, do XXI wieku – powiedział podczas konferencji prasowej Stanisław Krasny, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. A szczegółowo, mowa o naprawdę dużym wyzwaniu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych”. Koszt tego zadania to 21,8 mln złotych z 10 miesięcznym terminem realizacji.

5 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy dyrektorem COM, Stanisławem Krasnym a firmą Erbud S.A., wykonawcą prac budowlanych, którą reprezentował Walenty Twardy. W uroczystości uczestniczył również Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski.

Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania będzie powierzchnia ok. 800m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana będzie centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze będzie zlokalizowany odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze będzie odcinek położniczy tegoż oddziału i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Natomiast na trzecim piętrze  zostanie usytuowany blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

Nad budynkiem będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Ponadto budynek będzie posiadał łącznik z pozostałymi budynkami Szpitala, a przede wszystkim będzie służył do transportu pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i odwrotnie z SOR na blok operacyjny.

- Lądowisko jest pierwszym elementem kolejnego etapu inwestowania w jarosławski szpital, czyli powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejsce tych oddziałów, które zostaną przeniesione do nowego budynku – mówił o kolejnych planach Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Głównym celem tych działań jest zdecydowanie podniesienie poziomu obsługi pacjentów oraz zapewnienie jak najlepszych warunków dla ratowania życia i zdrowia.

Na tym etapie finansowanie realizowane jest ze środków COM i budżetu powiatu. Został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 10 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt uzyskał pozytywną opinię w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Kliknij aby posłuchać tekstu