Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie o uznaniu za celową realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) oraz w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ofertą realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspierajmy talenty w drodze po mistrzostwo” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Jarosławskiego, uznaje celowość realizacji ww. zadania.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego oraz od wywieszenia ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu może zgłaszać uwagi dotyczące ofert.


Jarosław, 19.04.2017 r.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu
Elżbieta Pazyniak
Kliknij aby posłuchać tekstu