Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

VI Jarosławskie Targi Pracy

21 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zorganizował w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu VI Jarosławskie Targi Pracy. Podczas Targów 56 Pracodawców oferowało miejsca pracy w kraju i za granicą. W imieniu Starosty Jarosławskiego, Tadeusza Chrzana otwarcia Targów dokonał Jan Wygnaniec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. Ponadto w Targach wzięli udział Wiceburmistrz Miasta Jarosławia, Dariusz Tracz, Prorektor PWSTE ds. Studenckich dr inż., Ryszard Pukała oraz Sekretarz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Stanisław Sopel.

Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Kuchciński oraz  Poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca wystosowali listy, w których życzyli powodzenia w znalezieniu zatrudnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a pracodawcom znalezienia dobrych pracowników.

Targi umożliwiły osobom zainteresowanym podjęcie pracy lub zmianę dotychczasowego zatrudnienia, a wystawcom bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracownikami. Ponadto pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu  udzielali informacji na temat ofert pracy i usług rynku pracy oraz służyli pomocą przy pisaniu CV.

Wszystkim Wystawcom i Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w VI Jarosławskich Targach Pracy. Mamy nadzieję że pracodawcy pozyskali pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, a osoby poszukujące pracy znalazły  zatrudnienie.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Kliknij aby posłuchać tekstu