Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Modernizacja gospodarstw rolnych

Z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w 2017 będą mogli skorzystać rolnicy, którzy planują rozwinąć produkcję prosiąt, produkcję mleka lub bydła mięsnego. Najwyższa kwota dotacji dla rolnika w tym roku to 900 tys. zł lub 500 tys. złotych, w zależności od produkcji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski od 29 czerwca do 28 lipca 2017 roku.

Dotacje można otrzymać na inwestycje związane z:
  • rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. złotych to maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar B) –500 tys. złotych to maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020; 
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszarC) –  500 tys. złotych to maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020;
Niezwykle istotny jest fakt, że tych limitów wsparcia nie można łączyć.

O dotacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają odpowiednią ekonomiczną. Minimalna wielkość to 10 tys. euro, a maksymalna to 200 tys. euro (produkcja mleka i produkcja bydła mięsnego) lub 250 tys. euro (produkcja prosiąt).

Jeżeli jeden wniosek składa wspólnie kilka gospodarstw ich pojedyncza wielkość ekonomiczna nie musi wynosić 10 tys. euro, jednak suma wielkości ekonomicznej tych gospodarstw musi wynosić minimum 15 tys. euro. Co ważne, po zrealizowaniu inwestycji wartość ekonomiczna każdego z gospodarstw musi wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie w ramach: Modernizacji gospodarstw rolnych od 29 czerwca do 28 lipca 2017 roku. Wnioski należy składać oddziałów regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć wniosek poprzez biuro powiatowe ARiMR.

Kliknij aby posłuchać tekstu