Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Zarząd Powiatu Jarosławskiego - decyzją radnych, podczas obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 27 czerwca - otrzymał absolutorium za 2016 rok. Za głosowało 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. Nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 6,5 mln złotych.

Zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 rok dochody budżetowe wyniosły 146 504 025,21 zł i wykonane zostały w wysokości 145 869 645,91 zł, tj. 99,57%. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 132 825 175,09 zł zostały wykonane w kwocie 132 435 727,16 zł, tj. 99,71% planu, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 13 678 850,12 zł  wykonano w kwocie 13 433 918,75 zł, tj. 98,21% planu.

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 144 700 525,21 zł i został wykonany w kwocie 139 353 877,36 zł, co stanowi 96,31% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 125 967 365,04 zł zostały wykonane w kwocie 121 258 926,79 zł, tj. 96,26%. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18 733 160,17 zł zostały wykonane w kwocie 18 094 950,57 zł i stanowią 96,59% planu.

Realizacja budżetu zamknęła się na koniec roku nadwyżką w kwocie 6 515 768,55 zł.

Już po głosowaniu Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski zauważył, że budżet 2016 roku świadczy o tym, że ten rok był wyjątkowo udany dla Powiatu Jarosławskiego, a decyzje wtedy podejmowane będą się przekładać także na ten i kolejny rok.

Podczas sesji radni wyrazili także m.in. swoją zgodę na emisję dwóch transz obligacji przychodowych, na lata 2017-2018, w wysokości 25 mln złotych. Środki uzyskane z obligacji będą zabezpieczeniem na zadania inwestycyjne w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. 

Kliknij aby posłuchać tekstu