Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiat jarosławski na wakacje - Via Regia

Droga św. Jakuba „Via Regia”, to doskonałe miejsce na połączenie turystycznej aktywności plenerowej z obcowaniem z przyrodą, poznawaniem historii naszej „małej ojczyzny”, a przede wszystkim możliwość przeżyć duchowych i religijnych.

Podkarpacka Droga św. Jakuba wpisuje się w sieć europejskich tras wiodących z najdalszych zakątków Starego Kontynentu do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Według tradycji, w miejscowej katedrze spoczywa św. Jakub Starszy (Większy) – jeden z uczniów Jezusa Chrystusa. Zapoczątkowana już we wczesnym średniowieczu tradycja pielgrzymowania do grobu św. Jakuba jest kultywowana do dnia dzisiejszego, i co bardzo cieszy, nowych pielgrzymów ciągle przybywa.

A oto kilka istotnych informacji o Drodze św. Jakuba w powiecie jarosławskim:

1. Długość szlaku: Zawarcie – Jarosław - Ożańsk 37 km.

2. Przebieg szlaku głównego: granica powiatu przemyskiego i jarosławskiego w przysiółku Zawarcie wsi Wola Rokietnicka – Rokietnica – Chłopice – Kidałowice – Jarosław – Cieszacin Wielki – Ożańsk granica powiatu jarosławskiego i przeworskiego (opiekę nad szlakiem sprawuje Bractwo św. Jakuba przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku http://www.viaregia.podkarpacie.eu/

3. Przebieg szlaku łącznikowego: Kąty – Tuligłowy – Rokietnica 13 km (opiekę sprawuje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Tuligłów (http://www.tuliglowy.org.pl/kontakt)

4. Obiekty związane ze szlakiem:
-Punkt Informacji Drogi św. Jakuba Via Regia w budynku biblioteki PWSTE w Jarosławiu, kontakt - tel. 502338847,
-Słupy kilometrowe na trasie głównej: Rokietnica (szkoła) 4009 km, Chłopice (plac przy kościele) 4000 km, Jarosław (campus PWSTE 3991 km), Mały Rynek 3990 km, granica powiatów jarosławskiego i przeworskiego 3979 km; na trasie łącznikowej: Wola Rokietnicka (przy krzyżu) 4019 km, Tuligłowy (kapliczka św. Jakuba) 4013, Tuligłowy kościół 4012, Rokietnica (szkoła) 4009 km.
- Oznaczenia: żółte strzałki, muszle, tablice kierunkowe, tablice informacyjne (Rokietnica, Jarosław)
-wizerunek św. Jakuba Apostoła z podniesiona noga i stroju pielgrzyma na polichromii nawy głównej w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.
-kapliczka św. Jakuba w Tuligłowach.

Informacja za https://www.facebook.com/skarbnicapowiatu/

Kliknij aby posłuchać tekstu