Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Bardzo dobra wiadomość dla jarosławskiego szpitala

Projekt Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskał pozytywną merytoryczną ocenę w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Jarosławski szpital chce w ten sposób pozyskać blisko 10 mln zł., z pieniędzy unijnych na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych. Obecnie prace są zabezpieczone finansowo przez Powiat Jarosławski, organ prowadzący COM.

Wyniki oceny merytorycznej tego konkursu zostały ogłoszone 11 września. Wniosek złożony przez Centrum Opieki Medycznej był jednym z dziewiętnastu z całego Podkarpacia. Całość listy dostępna jest TUTAJ

Galeria prowadzonych prac w jarosławskim szpitalu z sierpnia 2017 r, a o samej budowie przeczytasz TUTAJ

Relacja TVP3 Rzeszów o rozbudowie szpitala dostępna jest TUTAJ

Kliknij aby posłuchać tekstu