Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

29 września 2017 r., w dzień patrona powiatu jarosławskiego, św. Michała Archanioła, odbyły się obrady 39. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród przyjętych uchwał dominowały te związane z dostosowaniem sieci szkół prowadzonych przez powiat jarosławski do nowego ustroju szkolnego.

Radni oprócz uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, podjęli decyzje związane z przekształceniem dotychczasowych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia.

Podczas sesji podjęto także decyzję o pomocy finansowej w wysokości 15 tys. zł. dla samorządu województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem na prace projektowe na rozbudowę drogi powiatowej 1767R (ulica Cegielniana w Jarosławiu) w związku z przedsięwzięciem prowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, dotyczącym zabezpieczenia i uregulowania potoku Miłka. – Chcemy, by prace projektowe dla obydwu przedsięwzięć, to znaczy przykrycia potoku Miłka i planowanej w związku z tym przebudowy drogi powiatowej, były prowadzone wspólnie – tłumaczył Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Da nam to oszczędności, skróci czas i zracjonalizuje te zadania, prowadzone przez PZMiUW oraz powiat jarosławski.

Radni zdecydowali także o formalnej zamianie obligacji przychodowych na obligacje komunalne, które mają być wyemitowane przez powiat jarosławski w kwocie 15 mln zł. z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone w Centrum Opieki Medycznej. Przyjęli m.in. także jednogłośnie informację o wykonaniu budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2017 r.

Kliknij aby posłuchać tekstu