Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dzień Edukacji Narodowej w powiecie jarosławskim

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w tym roku odbył się w murach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. - Dobrą szkołę określamy różnymi przymiotnikami - nowoczesna, wymagająca, wspierająca, rozwijająca zainteresowania i zdolności, kreatywna, twórcza, itp. Ale rzadko mówimy o szkole, aby była otwarta, otwarta na otoczenie, otwarta na różnorodność potrzeb i możliwości uczniów, otwarta na środowisko lokalne, otwarta na rodziców i innych członków rodzin uczniów, otwarta na różne pomysły, metody, idee i nowe  formy współpracy  poza edukacyjnymi partnerami – powiedział m.in. zgromadzonym gościom, gospodarz uroczystości, starosta jarosławski, Tadeusz Chrzan.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele całego środowiska oświatowego powiatu jarosławskiego, od dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, przez uczniów, po przedstawicieli rodziców i nauczycielskich związków zawodowych. Byli również zaproszeni goście: samorządowcy, reprezentanci parlamentarzystów oraz instytucji wspierających na co dzień jarosławską oświatę i wychowanie. - Chcę dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej wszystkim odpowiedzialnym za edukację oraz przyszłość młodego  pokolenia życzyć siły i mądrości w podejmowaniu nowych wyzwań – mówił starosta jarosławski. - Przede wszystkim życzę Państwu pomysłowości, odwagi i konsekwencji w zmienianiu na lepsze naszej szkolnej rzeczywistości. Życzę otwartego serca, własnego indywidualizmu i pasji. Życzę  dobrego zdrowia a waszym rodzinom, codziennego spokoju i radości. Za Państwa pośrednictwem przekazuję także te życzenia dla wszystkich nauczycieli, dla  pracowników administracji i obsługi wszystkich szkół i placówek. Wszystkiego najlepszego.

Święto polskiej edukacji było również okazją do wręczenia nagród Starosty Jarosławskiego dla wyróżniających się nauczycieli. Ceremonię tę prowadziła Lucyna Paulo, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Lista wyróżnionych poniżej. Warto też dodać, że nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: Adam Tomaszewski, dyrektor ZSTiO oraz Joanna Hawryłko, nauczyciel Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych a nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Dorota Wierzbińska-Dubaj, dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących oraz Janina Falkowska, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

1.                   

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu Jastrzębska Jolanta  
 
 
2.                   

Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych  im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Martynowicz Marzena

 
 
Wasiuta Anna

 
 
3.                   

Zespół Szkół Ekonomicznych
 i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu


Kurpiel Marta

 
 
Naskręski Bogdan

 
Bąk Marta

 
4.                   

Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu


Cholewińska Halina

 
 
Bartnik Wojciech

 
 
5.                   

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu


Czyż Joanna

 
Hołówka Jadwiga

 
Pilek Beata

 
6.                   

Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu


Piś Łukasz

 
 
Homa Ewa

 
Baj Radosław

 
 
7.                   

Zespół Szkół Ogólnokształcących,   Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Zubrzycka Anna

 
Sus Tomasz

 
 
8.                   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Kotlińska Grażyna

 
 
Kosińska Małgorzata

 
 
9.                   

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Kamińska Agnieszka

 
Starzecka Joanna

 
Raróg Monika

 
10.               

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Cholewiński Bogusław

 
 
 
11.               

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jarosławiu


Pudlak Tomasz

 
 
Wojtuś Mariusz

 
 
Grzebyk Stanisław

 


Nagrody Starosty Jarosławskiego dla nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, zostaną wręczone na uroczystości 70–lecia szkoły, 14 października 2017 r., a otrzymają je:

  • Sobczyńska Lidia
  • Sęk Agnieszka
  • Mazurek Wanda
  • Wojciechowska Bożena
  • Chrzan Bernadetta
  • Wojciechowska – Kiwior Hanna


Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Jarosławiu zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSTiO w Jarosławiu.


 

Kliknij aby posłuchać tekstu