Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pamięć nas zobowiązuje...

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski - w imieniu Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP - złożył biało-czerwone wiązanki na grobach zasłużonych Polaków i ofiar dwóch totalitaryzmów: faszyzmu i komunizmu, pochowanych na jarosławskich cmentarzach. Byli wśród nich reprezentanci powstańców listopadowych i styczniowych oraz patriotów kształtujących II Rzeczpospolitą po latach zaborów, harcerze, żołnierze I i II wojen światowych, partyzanci z Armii Krajowej i Żołnierze Niezłomni, ale także bezimienni pomordowani na Sybirze, podczas najazdu bolszewickiego w 1939, ofiary zbrodni UPA-OUN, zabici za idee "Solidarności". Księża, wojskowi i cywile - Leon Czechowski, Kazimierz Skarbowski, Jan Schram, Franciszek Przysiężniak, Czesława "Baśka" Puzon, bracia Prośbowie, Zbigniew Kopeć, Anna Jenke, ks. Mieczysław Lisiński, ks. Bronisław Fila... Requiescant in pace - Oni i im podobni bohaterowie.
Kliknij aby posłuchać tekstu