Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

13 milionów złotych na drogi powiatowe w 2017 roku

Od 1 grudnia, już oficjalnie, jest przejezdna droga Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w Kramarzówce, gdzie zakończono przebudowę drogi powiatowej, wartą ponad 500 tys. złotych. To jedna z ponad 40 inwestycji w drogi powiatowe, zrealizowanych lub rozpoczętych w 2017 roku. Przeznaczono na to blisko 13 mln złotych. W samym Jarosławiu to 1,8 mln złotych, które powiat wydatkował na poprawę stanu ulic.

Z informacji uzyskanych z Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że jest to dokładnie 42 inwestycje. Ich dokładny wykaz dostępny jest w załączniku. Przekłada się to na nowe drogi, chodniki, dokumentację techniczną, itp. Pieniądze na ten cel pochodziły z powiatowego budżetu oraz środków zewnętrznych: samorządów gminnych z terenu powiatu (4,375 mln zł), Nadleśnictwa Jarosław (600 tys. zł), Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (380 tys. zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (2,1 mln zł.).

Z największych inwestycji drogowych Powiatu Jarosławskiego w tym roku należy wspomnieć o ulicach Poniatowskiego i Dolnoleżajskiej w Jarosławiu czy drogach: Dobkowice-Tapin, Widaczów-Świebodna, Miękisz Nowy-Duńkowice. Trwa już także gruntowna przebudowa ul. Pawłosiowskiej  z rondem na ul. Strzeleckiej i dalej przez Pawłosiów do autostrady A4, na którą Powiat Jarosławski zdobył pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na koniec szacunkowe porównanie wydatków na drogi powiatowe od 2015 roku:

Rok 2015 – 9 mln złotych (w tym miasto Jarosław 300 tys. zł)

Rok 2016 – 12 mln (w tym miasto Jarosław 1,7 mln zł)

Rok 2017 – 13 mln złotych (w tym miasto Jarosław 1,8 mln zł)

Kliknij aby posłuchać tekstu