Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

V Powiatowa OLIMPIADA WIEDZY O HIV i AIDS dla młodzieży szkół z powiatu jarosławskiego

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Etap szkolny wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym.

Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbył się 1 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W etapie powiatowym 3 laureatów z danej szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywało test wiedzy o HIV i AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. Uczestnicy olimpiady mieli do wypełnienia test jedno lub wielokrotnego krotnego wyboru oraz pytań otwartych. W etapie powiatowym uczestniczyło 25 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego.

Celem olimpiady było:

-        popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

-        kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych;

-        promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi;

-        aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

Prace uczestników oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem Beaty Mędrali – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w składzie: Irena Puszkarz – certyfikowany edukator wiedzy o HIV i AIDS ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, Małgorzata Bulik- pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Renata Majkut-Lotycz – pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas sprawdzania wyników testów przez członków Jury młodzież obejrzała filmy promujące powiat jarosławski oraz zapoznała się z kampanią społeczną „Mam czas rozmawiać”. 

Laureaci V Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS:

I miejsce-   Izabela Skowron z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu  

II miejsce-   Nikola Lubera z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu  

III miejsce-  Sandra Kucaba z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu.

Dodatkowo Jury przyznała wyróżnienia:

·         Karolina Skiba - Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu

·         Paulina Purs- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

·         Maja Myszkowska- Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu

·         Hubert Misiąg - Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu

·         Arkadiusz Skowron - Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu

·         Michał Mazur - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

·         Krzysztof Dobosz - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Statuetki za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych w V Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS ufundowane zostały przez Starostę Jarosławskiego. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego olimpiady otrzymali gadżety promujące kampanię społeczną #mamczasrozmawiac

http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/mamczasrozmawiac

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje młodzieży, nauczycielom, pedagogom szkolnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.

Renata Majkut-Lotycz, PSSE w Jarosławiu
Kliknij aby posłuchać tekstu