Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Betlejemskie Światełko Pokoju trafiło na Ukrainę

Betlejemskie Światełko Pokoju, 4 stycznia zostało przekazane przez jarosławskich i lubaczowskich harcerzy ich rówieśnikom z Ukrainy, na przejściu granicznym w Budomierzu. Towarzyszyli im przedstawiciele duchowieństwa rzymsko- i greckokatolickiego, administracji państwowej, służb mundurowych oraz samorządów z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego na czele ze starostą lubaczowskim i sekretarzem powiatu jarosławskiego. Ze strony ukraińskiej przyjęli ich reprezentanci Jaworowa – miasta i regionu partnerskiego dla obydwu powiatów.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju z Groty Narodzenia Chrystusa zapoczątkowali skauci austriaccy w 1986 r., a Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w niej od 1991 r. Co roku są w nią zaangażowani druhny i druhowie z Hufca ZHP im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu. Również Powiat Jarosławski, wspólnie z Powiatem Lubaczowskim, corocznie podtrzymują tą piękną tradycję.

Kliknij aby posłuchać tekstu