Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

„Kultura fizyczna 2018” - konkurs ofert na realizację zadania, zgłoszenia do komisji konkursu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij aby posłuchać tekstu