Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O inwestycjach drogowych na sesji Rady Powiatu

Blisko 7 milionów złotych rozdysponowali podczas sesji, która odbyła się 27 lutego, radni Powiatu Jarosławskiego, na inwestycje drogowe w 2018 roku. A trzeba pamiętać, że do tej kwoty należy jeszcze dodać pieniądze pozyskane na przebudowę drogi Kidałowice – Rokietnica (4,5 mln złotych przy 50% z rządowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej); budowa nowego mostu w Michałówce (7 mln z czego 50% z budżetu państwa). W roku 2018 zakończy się także przebudowa ulicy Pawłosiowskiej w Jarosławiu i drogi przez Pawłosiów do autostrady A4; jej koszt to 6,5 ml złotych z dużym udziałem środków unijnych. Łącznie 25 mln złotych, które trafi na drogi powiatowe w tym roku.

Znaczna część z rozdysponowanych podczas sesji pieniędzy trafi na drogi powiatowe w Jarosławiu. Bez wspomnianej kilkumilionowej inwestycji na ulicy Pawłosiowskiej, w tym roku przewidywanych jest na razie 11 przedsięwzięć na kwotę ponad 1,1 mln złotych. – Na pewno zrealizujemy te plany przedstawione Radzie Powiatu, ale nie wykluczamy, we współpracy z samorządem miejskim Jarosławia, bo od tego wiele zależy, kolejnych – mówił podczas sesji Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

W Jarosławiu planowane są następujące inwestycje: przebudowa ulic Bandurskiego, Zielińskiego, Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Żwirowej, Łazy Kostkowskie, Pogodnej (w tym przypadku także kanalizacji deszczowej) oraz chodniki na ulicach: Pasieka, Zwierzyniecka, Długosza, Dobrzańskiego i Wilsona.

W kontekście ciekawe wydaje się także porównanie nakładów na drogi powiatowe w samym Jarosławiu. W roku 2015 było to 300 tys.; 2016 r. – 1,7 mln; 2017 r. – 1,8 mln, czyli łącznie do tej pory 3,8 mln złotych.

W przypadku pozostałych miejscowości powiatu, duża część zaplanowanych pieniędzy trafi na budowę chodników. Wg zatwierdzonych planów powstaną one lub zostaną przebudowane w: Czudowicach, Rudołowicach, Bystrowicach, Woli Węgierskiej, Węgierce, Wiązownicy (ul. św. Jana), Zapałowie, Boratynie, Chłopicach, Dobkowicach, Łowcach, Zamiechowie, Miękiszu Nowym, Miękiszu Starym, Bobrówce, Laszkach, Wietlinie III, Makowisku, Surochowie, Sobiecinie, Wólce Pełkińskiej, Tuczempach, Kostkowie (plan), Tuligłowach, Rokietnicy, Pruchniku, Rozborzu Długimi, Radymnie (ul. 3 Maja); łącznie 28. miejscowościach.

Będą to także przebudowy dróg powiatowych na odcinkach w Laszkach i Wietlinie III (Lubaczów – Laszki), Wietlinie (Jarosław – Wietlin – Łazy), Woli Buchowskiej (Wólka Pełkińska – Wola Buchowska), Rokietnicy (Rokietnica – Maćkowice; Kidałowice – Rokietnica), ulica Złota Góra w Radymnie, Kramarzówce (Pruchnik – Kramarzówka – Helusz); odcinków dróg: Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik, Sośnica – Święte oraz Święte – Złota Góra (Radymno – Walawa – Przemyśl) i drogi Zadąbrowie – Sośnica (dokumentacja).

Podobnie, jak co roku inwestycje ustalane są z samorządami gminnymi i przez nie współfinansowane w połowie kosztów. W ramach współpracy lista inwestycji może ulec rozszerzeniu.

Podczas sesji radni przyjęli także m.in. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2018 – 2020.

Kliknij aby posłuchać tekstu