Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Są pieniądze na kolejny etap inwestycji w jarosławskim szpitalu!

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpoczyna kolejną inwestycję - przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem. Całkowita wartość projektu to 8,65 mln złotych. Inwestycja będzie możliwa do realizacji  dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 7,35 mln zł. Poinformowali o tym na briefingu Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski i Stanisław Krasny, dyrektor COM.

Ogłoszono już wykaz projektów, które otrzymają dofinasowanie w trybie pozakonkursowym. W ramach działania 9.1 (Infrastruktura ratownictwa medycznego) inwestycja podejmowana w jarosławskim COM jest jedną z czterech z terenu Podkarpacia, które znalazły się na liście. Trzy pozostałe dotyczą Szpitala Wojewódzkiego nr 2 i SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. – To naprawdę bardzo duży sukces dla Jarosławia i powiatu, bo jeśli szczegółowo prześledzić tę listę w zakresie ratownictwa medycznego, to są tam głównie projekty z miast wojewódzkich i dużych ośrodków miejskich – informuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – To uwieńczenie trzech lat ciężkiej pracy. Szczególne słowa podziękowania należą się poseł Krystynie Wróblewskiej, członkowi sejmowej komisji zdrowia oraz wojewodzie podkarpackiemu, Ewie Leniart, za energię, poświęcony czas i starania, dzięki którym będziemy mogli zrealizować tę inwestycję, bardzo potrzebną i oczekiwana przez mieszkańców powiatu.

To kolejne tak duże środki na inwestycje w jarosławskim szpitalu w ostatnich czterech latach. Trwa rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Spoza budżetu powiatu na ten cel pozyskano blisko 10 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – Konsekwentnie realizujemy gruntowne zmiany w jarosławskim szpitalu. Wymaga to potężnych środków finansowych, ale dzięki ciężkiej pracy zarówno dyrekcji szpitala, jak i władz powiatu, pieniądze, o jakich mogliśmy tylko marzyć w poprzednich kadencjach, są zabezpieczone – podsumowuje starosta T. Chrzan. – Mam wyjątkową satysfakcję, że poprawia się infrastruktura naszego szpital, chociaż okupione jest to dużym wysiłkiem finansowym powiatu. Jestem przekonany, że w ślad za tym będzie rosła także jakość świadczonych usług, tym bardziej, że już są pierwsze symptomy tych zmian, z czego się bardzo cieszę. Oby tak dalej.

Kliknij aby posłuchać tekstu