Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pożegnanie ze służbą mł. insp. Bogdana Folwarcznego

7 marca, w jarosławskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka w związku z pożegnaniem ze służbą przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu mł. insp. Bogdana Folwarcznego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, a także policjanci i pracownicy jarosławskiej komendy. Za wspólną służbę i współpracę odchodzącemu na emeryturę komendantowi podziękował Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa.

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Obecni byli także Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek, Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu Lucyna Zygmunt, Prokurator Rejonowy w Jarosławiu Agnieszka Kaczorowska, a także Marta Kurpiel Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu.

Służby mundurowe reprezentowali Komendant  Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal, mjr Wojciech Drapała Zastępca Dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, mjr Krzysztof Depa Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu i ppłk SG Zbigniew Hibner z Placówki Straży Granicznej w Korczowej.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa skierował do odchodzącego na emeryturę mł. insp. Bogdana Folwarcznego podziękowania za sumienną, profesjonalnie pełnioną służbę, a także za lata współpracy w pionie kryminalnym jarosławskiej jednostki.

Sylwetkę mł. insp. Bogdana Folwarcznego i przebieg 28 lat jego służby w Policji przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu p.o. mł. insp. Mariusz Rabka. W swoim przemówieniu podkreślał rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków, a także spełnionej misji zawodowej policjanta. Mł. insp. Mariusz Rabka, wręczył żegnającemu się ze służbą szablę oficerską Wojska Polskiego i przekazał życzenia niezawodnego zdrowia.

Za zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jarosławskiego dziękował Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan. W imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia podziękowania i życzenia na kolejny etap życia przekazał Zastępca Wiesław Pirożek.

Za rzetelną i codzienną współpracę z wymiarem sprawiedliwości dziękowały Lucyna Zygmunt Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu i Agnieszka Kaczorowska Prokurator Rejonowy w Jarosławiu. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Marta Kurpiel mówiła o angażowaniu się mł. insp. Bogdana Folwarcznego w edukację uczniów klas o profilu policyjnym.

Mł. insp. Bogdan Folwarczny przez cały okres swojej służby z Policji związany był w jarosławską komendą. Od 18 marca 2016 r. pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, gdzie nadzorował pracę pionu kryminalnego.

W swoim wczorajszym wystąpieniu podziękował wszystkim osobom, które przez lata wspierały go w działaniach, a także funkcjonariuszom i pracownikom jarosławskiej komendy.

Info i zdj.: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu