Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pierwsze wrażenie? Bardzo dobre. Kolejne jeszcze lepsze.

Uczniowie korzystający z warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu (funkcjonującego w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), mają nowy samochód do nauki jazdy. A wszystko dzięki realizacji projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”, współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Samochód kosztował ponad 44 tys. zł. Jak łatwo można się domyślić, będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich młodych ludzi, którzy korzystają z usług, które oferuje CKP. To właśnie tutaj od dwóch lat realizowany jest projekt unijny, na który Powiat Jarosławski – organ prowadzący placówkę – pozyskał blisko 340 tys. złotych dofinansowania ze środków unijnych. - Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKP w Jarosławiu, w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej – o głównych założeniach projektu opowiada Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

„CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” to także studia podyplomowe, szkolenia i kursy, realizacja staży i praktyk czy wizyty studyjne u przedsiębiorców. Projekt przeznaczony dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP. Ma potrwać do 30 września 2018 r.

fun eurp

Kliknij aby posłuchać tekstu