Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ważna informacja dla stowarzyszeń zwykłych!

Pixabay/CCO Public Domain, Manuchi. Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain, Manuchi. Zdjęcie ilustracyjne.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), stowarzyszenia zwykłe założone przed 20 maja 2016 r., do dnia 20 maja 2018 r. są obowiązane dostosować się do obowiązujących przepisów i dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
Kliknij aby posłuchać tekstu