Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XLVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.

Zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady XLVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLVI a XLVII sesją Rady Powiatu
 5. Informacja dotycząca funkcjonowania i pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jarosławiu za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr XLVII/1)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr XLVII/2)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLVII/3)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za 2017 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. (Projekt Nr XLVII/4)
 10. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej.
 11. Sprawozdania roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu na terenie powiatu Jarosławskiego za 2017 rok.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 14. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu