Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pierwsza taka strzelnica powstała w… powiecie jarosławskim

Powiat Jarosławski, jako pierwszy w Polsce zrewitalizował strzelnicę w ramach programu „Budowy i rewitalizacji strzelnic wojskowych”. Została ona dziś, czyli 7 maja, oficjalnie otwarta w Pawłosiowie. Wśród gości byli m.in. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń, żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, członkowie ZS „Strzelec”, który jest operatorem strzelnicy oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Poświęcenia dokonał archiprezbiter jarosławski ks. ppłk Andrzej Surowiec.

Przygotowania do otwarcia strzelnicy rozpoczęły się jeszcze w listopadzie 2017 r., kiedy Powiat Jarosławski pozyskał pieniądze na ten cel, w wysokości 1,75 mln, z Ministerstwa Obrony Narodowej.   Pierwszym etapem zadania było przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, czyli rewitalizacji istniejącej niegdyś w Pawłosiowie strzelnicy, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego, przewidzianego programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

W grudniu 2017 r. Powiat Jarosławski zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, w wyniku wygrania przez ZS otwartego konkursu ofert.

- Celem realizacji zadania było stworzenie niezbędnych warunków infrastrukturalnych i sprzętowych dla prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów klas mundurowych dla której organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski – opowiada starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. -  To także nieodpłatne udostępnianie obiektu jednostkom organizacyjnym sił zbrojnych RP, uczniom innych klas mundurowych i organizacji proobronnych certyfikowanych przez MON oraz  innym zainteresowanym realizacją lub odbyciem szkolenia podmiotom – dodaje starosta Chrzan.

W 2017 roku przeprowadzono prace ziemne na terenie byłej strzelnicy położonej na terenie gminy Pawłosiów. Zrealizowano również zabezpieczenia oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia strzelnicy służącego do prowadzenia szkolenia. W skład asortymentu zakupionego i zabezpieczonego sprzętu oraz środków trwałych należą między innymi: podnośniki do tarcz, punkty świetlne, ekrany drewniane, stawidła do tarcz, agregaty prądotwórcze, kontenery magazynowe, zestawy broni, szafa pancerna. W pierwszym roku – czyli wspomnianym 2017 - przeznaczono na to 1,86 mln zł. W wyniku przeprowadzonej modernizacji strzelnica zapewnia 30 stanowisk strzeleckich z maksymalną długością osi strzeleckiej 390 m. Maksymalna szerokość osi strzeleckiej to 40 m.

W kolejnych latach, aż do 2022 r., Powiat Jarosławski będzie przeznaczał na realizację zadania „Edukacja wojskowa” 65 tys. złotych rocznie.

Inwestycja strzelnicy jest współfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej „Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia” w wysokości 1.75 mln złotych.

Kliknij aby posłuchać tekstu