Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

UWAGA! Tymczasowe zamknięcie drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów

Informuję, że w związku z robotami drogowymi związanymi z „ Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, ul. Pawłosiowska w m. Jarosław pomiędzy autostradą A4, a miastem Jarosław”.

W związku z powyższym z planowanym wykonaniem robót bitumicznych nastąpi całkowite zamknięcie drogi Nr 1725 dla ruchu kołowego w km 2+641 do km 3+580 w okresie od dnia 14.05.2018r. do dnia 16.05.2018r.

Podstawa: pismo nr 01/30IP/STR/PJ/CC/05/2015 z dnia 10.05.2018 z Firmy STRABAG Sp. zo.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

                                                                                                              

 
Dyżurny Powiatowego Centrum
    Zarządzania Kryzysowego
   
                  Piotr Dąbrowski 
Kliknij aby posłuchać tekstu