Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zaduma i pamięć

W 78. rocznicę wywiezienia mieszkańców Ziemi Jarosławskiej w pierwszym transporcie do KL Auschwitz zorganizowano uroczystość poświęconą pamięci wszystkich ofiar z Jarosławia i okolic, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca pod okolicznościową tablicą Im poświęconą, a zlokalizowaną na ścianie dworca PKP w Jarosławiu.

14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jarosławska uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej, wystawionej przez 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej i pocztów sztandarowych ze szkół i organizacji, została zainicjowana przez Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, które wraz z Tadeuszem Chrzanem, starostą jarosławskim byli gospodarzami czwartkowego wydarzenia.

Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele rodzin ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, przedstawiciele parlamentarzystów i administracji państwowej, władze samorządowe, harcerze i przedstawiciele szkół. Okolicznościową modlitwę w intencji ofiar zmówił archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec. Głos zabrał również Andrzej Tokarz, syn Kazimierza Tokarza, jednego z pierwszych więźniów KL Auschwitz z numerem 282.

Kliknij aby posłuchać tekstu