Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

To Twoje miejsca i Twoje dziedzictwo. Skorzystaj!

„Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”. Tak brzmi tytuł projektu, który przez najbliższy rok będzie realizowany przez Powiat Jarosławski we współpracy ze słowackim Svidnikiem. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele władz powiatu oraz  Euroregionu Karpackiego: starosta Tadeusz Chrzan, wicestarosta Józef Szkoła, skarbnik powiatu Agnieszka Mroczka oraz Józef Jodłowski i Dawid Lasek.

W ramach projektu ma powstać strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Będą one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”. – Do realizacji takiego projektu przygotowujemy się już od ponad roku – tłumaczy starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – W 2017 roku uruchomiliśmy inwentaryzację turystyczno-krajoznawczą powiatu jarosławskiego, którą objęliśmy 100 miejscowości. Teraz skorzystamy z jej efektów, dołączając atrakcje niedalekiego przecież Svidnika. Zaplanowane produkty turystyczne będą połączone z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia".

Strona internetowa i przewodnik to niejedyne efekty realizacji projektu. Przewidziane jest także wykonanie 85 tablic informacyjnych oraz kampania promocyjna

Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany w 85% ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, 5% dokłada budżet państwa, zaś wkład własny Powiatu Jarosławskiego to 10% całości wydatków.

Kliknij aby posłuchać tekstu