Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Promesa dla Powiatu Jarosławskiego

Samorządowcy z województwa podkarpackiego 24 lipca odebrali kolejne promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę prawie 41 mln zł. Był wśród nich także starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93 promesy na realizację 195 zadań, w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów. W przypadku powiatu jarosławskiego chodzi o 220 tys złotych, które zostaną przeznaczone na odbudowę przepustu na drodze powiatowej w Jodłówce. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

– Wręczane dziś promesy to już czwarta tura rządowego wsparcia dla podkarpackich samorządów – powiedziała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podczas uroczystości.Łącznie w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 124 mln zł na 370 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków – podkreśliła wicewojewoda.

Info.: PUW, własna

Zdj.: Adam Cyło, gospodarkapodkarpacka.pl Dziękujemy!

Kliknij aby posłuchać tekstu