Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

57. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

30 października odbyła się 57. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego kadencji 2014-2018. Novum podczas obrad było głosowanie elektroniczne.

Podczas sesji radni zdecydowali m.in. o przyjęciu Programu Naprawczego, zaproponowanego przez dyrektora Centrum Opieki Medycznej, co jest formalną procedurą stosowaną w momencie, kiedy podmiot przyniesie straty za poprzedni rok oraz uchwały o wykonywaniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Podzieli również, zgodnie z treścią ustawy, „Dom pod Lipami”, czyli powiatowy dom dziecka, na dwie mniejsze placówki, z których druga zyska nazwę „Lipowy zakątek”. Rada zapoznała się także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018. Zmieniono także statut powiatu, dostosowując go do wymogów związanych z wydłużeniem kadencji do pięciu lat, wprowadzenia stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz połączenia dwóch komisji (Rodziny oraz Ochrony Zdrowia) w jedną.

Kliknij aby posłuchać tekstu