Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kapitan Serafin Dobrzański uhonorowany

Tablicą na grobie kapitana Serafina Dobrzańskiego, legionisty, dowódcy jarosławskiej Straży Obywatelskiej w 1918 r, uhonorowano Jego osobiście oraz tych wszystkich z Jarosławia i okolic, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Upamiętnienie powstało dzięki staraniom stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, przy wsparciu starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana. W uroczystości, która odbyła się 8 listopada , w Wojskowej Asyście Honorowej wystawionej przez 14 dywizjon artylerii samobieżnej, wzięła udział także rodzina kpt. Dobrzańskiego, w której imieniu głos zabrał Wojciech Kozak, a poświęcenia dokonał archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec.

- To Serafin Dobrzański poprowadził do Krakowa, do polskich Legionów młodych mieszkańców Jarosławia i okolic – opowiadał zgromadzonym Jerzy Czechowicz, wiceprezes Stowarzyszenia. - Po wybuchu I wojny światowej przejął komendę nad 140-osobową drużyną sokolą, którą we wrześniu 1914 roku wyprowadził z Jarosławia do Krakowa. Po przeszkoleniu wojskowym drużyna, jako 15 kompania 4 batalionu legionowego, poszła do boju w składzie Żelaznej Karpackiej Brygady. Po upadku monarchii austro-węgierskiej Dobrzański objął w 1918 roku komendę nad tworzącą się w mieście Strażą Obywatelską.

Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, mianowany Kawalerem Krzyża Niepodległości. Od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" otrzymał tytuł członka honorowego, a w 10 rocznicę wymarszu jarosławskiej drużyny sokolej jego nazwisko umieszczone zostało na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę westybulu gmachu „Sokoła". Związek byłych Ochotników Armii Polskiej mianował go swym członkiem honorowym, Związek Legionistów powierzył mu stanowisko Prezesa, a wkrótce po śmierci, która nastąpiła 28 listopada 1936 roku, Rada Miasta Jarosławia nazwała jego imieniem ulicę.

- Tablica jest hołdem złożonym przez nasze pokolenie zarówno kpt. Serafinowi Dobrzańskiemu, jak również wszystkim mieszkańcom Jarosławia i okolic, którzy walczyli o swoją Ojczyznę – mówił podczas jej odsłonięcia starosta Tadeusz Chrzan. - Powstała dzięki staraniom stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, któremu członkom, z panią prezes Iwoną Zelwach na czele, należą się ogromne słowa podziękowania.
 


Treść tablicy:
PAMIĘCI WIELKIEGO POLAKA
LEGIONISTY, KAPITANA
SERAFINA DOBRZAŃSKIEGO
DOWÓDCY 15 KOMPANII  4  BATALIONU  2  PUŁKU PIECHOTY
II BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH
ODZNACZONEGO TRZYKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH,
KAWALERA KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI
W HOŁDZIE RODAKOWI  W 100. ROCZNICĘ  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
SPOŁECZNOŚĆ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO,
JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE „OCALIĆ PRZESZŁOŚĆ  DLA PRZYSZŁOŚCI”
JAROSŁAW 2018

 

Kliknij aby posłuchać tekstu