Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wystawa "Jarosławskie dla Niepodległej"

W dniu 09.11. 2018 w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbył się wernisaż wystawy"Jarosławskie dla Niepodległej" organizowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Łukasz Zagrobelny powitał przybyłych gości oraz podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania ekspozycji.

Głos zabrali również Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, który zaakcentował wagę pamięci o historii polskiej państwowości, w tym walk o niepodległość oraz Zofia Kostka-Bieńkowska, kurator wystawy, która opowiedziała o projekcie "Jarosławskie dla Niepodległej" i nowootwartej ekspozycji.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. "Ojcowie niepodległości" ks. prof. Józefa Mareckiego, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. prof. Przedstawił sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Stanisława Sapiehy, Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego i Wojciecha Korfantego i zwrócił uwagę na różnorodność ich wizji walk o niepodległość i odzyskanie niepodległości. Podkreślił fakt, iż mimo tak zróżnicowanych poglądów potrafią porozumieć się w sytuacji zagrożenia, w imię wspólnego celu – wolności Ojczyzny.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum ma charakter wielowątkowy. Część pierwsza poświęcona jest walce o niepodległość: ziemianka żołnierska z wyposażeniem symbolizuje dom żołnierza w czasie wojny; część druga to wnętrze kawiarni z okresu I wojny światowej, która była miejscem spotkań, dyskusji i informacji ze świata. Te dwie przestrzenie łączą afisze i obwieszczenia o treści patriotycznej skierowane do mieszkańców Jarosławia. W pozostałych dwóch salach Muzeum zaaranżowano dwie wigilie: żołnierską i drugą we wnętrzach przytulnego domu mieszczańskiego. Słowo wigilia ma tutaj szersze znaczenie. Stół ubogo zastawiony był miejscem żywych dyskusji o drogach do niepodległości, symbolem oczekiwania na zmiany, odejścia starego znanego świata, a przede wszystkim łączności z walczącymi o Polskę braćmi. W obydwu częściach wystawy eksponowane są fotografie przekazane przez osoby prywatne, które odpowiedziały na apel wystosowany ze strony Muzeum oraz eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, m. in. fotografie, dokumenty, przedmioty codziennego użytku.

Wystawa wraz z promocją publikacji planowaną na 14.11.2018 roku stanowią podsumowanie cyklu wydarzeń realizowanych pod nazwą "Jarosławskie dla Niepodległej".

Wystawa realizowana dzięki inicjatywie "Jarosławskie dla Niepodległej" dofinansowanej ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu