Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ważny komunikat dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? - zastanawiał się prawie pięćset lat temu wielki polski patriota Jan Kochanowski, a jego pytanie jest nadal aktualne. Dziś bowiem również nie sposób przecenić roli mieszkańców wsi w wielkim dziele, jakim było zachowanie i pielęgnowanie polskiego ducha i polskich tradycji, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i burz dziejowych, których nie szczędził polskiej ziemi XX wiek.

W tym wielkim, patriotycznym dziele zachowania pol­skiej tożsamości kulturowej ważną rolę odegrały Kola Gospodyń Wiejskich, których początek datuje się na 1866 rok. To dzielne gospodynie z polskich wsi dbały o to, by spuścizna ich matek i babć nie przepadła w mroku dziejów, by nie naruszyły jej za­kusy zaborców, by nie zasypał jej wojenny kurz, by nie wykrzywił komunizm swoją nieludzką ideologią. Dziś, kiedy żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Drogie, Szanowne Panie,

Koła, w których działacie, mają piękną i wielką historię - ale jeszcze więcej do zrobienia. Dziś, w wolnej Polsce, wciąż potrzebujemy Waszej pracy, Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Bo Polska potrzebuje dobrego gospodarza - ale tak samo potrzebuje dobrej Gospodyni.

Z inicjatywy mojego rządu Sejm uchwalił niedawno ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, w którym zawarliśmy bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia Waszej działalności. To przede wszystkim realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne. I pełna swoboda wyboru - albo działalność w dotychczasowej formie, albo na nowych, łatwiejszych zasadach.

Dziś budujemy państwo solidarne, budujemy Polskę, która chce wspierać i doceniać wszystkie swoje obywatelki i wszystkich obywateli, a zwłaszcza takie osoby jak Wy, których aktywność przyczynia się do umac­niania więzi społecznych, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do kształtowania następnych pokoleń Polaków, dumnych ze swoich korzeni i swojego dziedzictwa.

Raz jeszcze dziękuję Paniom za wielką i ciężką pracę dla Waszych małych ojczyzn i dla naszej wspólnej Ojczyzny. Dla Polski. Z wielką radością wspominam spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w wielu miejsco­wościach, na jakich miałem zaszczyt w ostatnich miesiącach gościć.

Mam nadzieję, że wsparcie wprowadzane przez mój rząd zostanie przez Panie powitane jako pierwszy krok dla wynagrodzenia wspaniałego trudu, jakie przez dziesięciolecia włożyły wiejskie gospodynie w krzewienie miłości i szacunku do wszystkiego, co polskie.

Krok pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Chcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich miało stały, systemowy charakter, by w pełni docenić pracę, jaką Panie wykonują. I daję Paniom moje słowo, że takie wsparcie zapewnimy - i w rządzie, i w samorządach.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Więcej szczegółów na stronie http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu