Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Razem bezpieczniej

Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. W 2019 roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2019 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 8 lutego 2019 roku (urzędy wojewódzkie do 8 lutego 2019 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa).

Szczegóły programu na stronie https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4210,MSWiA-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html

Kliknij aby posłuchać tekstu