Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O bezpieczeństwie i porządku

8 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jarosławskim, Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Powiatu Jarosławskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu omówiono projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2021.

Ponadto Starosta wskazał na potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej i podejmowania działań przez służby w zakresie utrzymania przejezdności dróg, odśnieżania dachów obiektów wielkopowierzchniowych oraz przede wszystkim udzielania pomocy osobom potrzebującym i bezdomnym.

O tym, jak i gdzie kierować się po pomoc zimą, zobaczcie Państwo TUTAJ

Kliknij aby posłuchać tekstu