Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Przegląd Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

17 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się już XV Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podkarpackiego. Głównym organizatorem tejże zaszczytnej imprezy był Dom pod Lipami w Radymnie, którą reprezentowała dyrektor  Małgorzata Foryś. Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu reprezentowany przez dyrektor Elżbietę Śliwińską. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, którego na Przeglądzie reprezentował wicestarosta Mariusz Trojak.

W tym roku „Dzieciątku małemu” kolędowało aż 43 uczestników. W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek brało udział siedemnaście placówek. Kolędnicy zostali podzieleni na sześć kategorii wiekowych.

Pierwszą kategorię stanowiły dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Następne kategorie wiekowe były reprezentowane przez dzieci w wieku: 11-15 lat; 16-18 lat; 19-25 lat. Piątą kategorię  stanowiły duety.

Szósta kategoria reprezentowana była przez opiekunów i wychowawców. W skład jury wchodzili Elżbieta Dąbrowska, Stanisław Kucab, Jakub Międlar oraz Jan Pikuła. Jury tylko przy pierwszej i ostatniej kategorii wiekowej byli wspaniałomyślni przyznając wszystkim uczestnikom pierwsze miejsca. W czterech pozostałych kategoriach komisja wyłoniła najlepszych wykonawców poprzez przyznanie trzech pierwszych miejsc i wyróżnień. Podczas kilkugodzinnej imprezy obecna tam publiczność miała możliwość oddania głosu na najlepszego wykonawcę. Nagrodę publiczności otrzymała Oliwia Kałamarz      z Domu pod Lipami w Radymnie. Oliwia zajęła także I miejsce w drugiej kategorii wiekowej.

W trzeciej kategorii zwycięstwo i pierwsze miejsce przyznano Klaudii Filip z Domu Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie.

Czwartą kategorię stanowiła młodzież i była to najmniej liczna grupa wykonawców. Laureatką pierwszej nagrody została Wiktoria Burdzińska ze Świetlicy Wzrastanie w Radymnie.

W piątej kategorii reprezentowanej przez duety Wiktoria Stańkowska i Marta Kość z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ORATORIUM w Przemyślu wyśpiewały sobie pierwsze miejsce utworem „Ciemność nocy”.

Dużym uznaniem i aplauzem cieszyła się także szósta kategoria reprezentowana przez opiekunów i wychowawców.

Poziom, jaki reprezentowały dzieci i młodzież był zróżnicowany.  Wszyscy artyści zasługują na szacunek i uznanie. Całość imprezy prowadziła Zofia Karwańska, która z wielkim taktem i poczuciem humoru potrafiła wytworzyć wspaniałą i miłą atmosferę.

Impreza ta mogła się odbyć i cieszyć zainteresowaniem dzięki instytucjom oraz osobom, którzy po raz kolejny otwarli swoje wrażliwe serca i wsparli finansowo i rzeczowo organizatorów przeglądu. Dyrektor Małgorzata Foryś zamykając XV Przegląd zwróciła się ze szczególnymi podziękowaniami do Starosty Jarosławskiego, Współorganizatora – MOK w Jarosławiu oraz Telewizji Internetowej POD 24 za objęcie nad imprezą patronatu medialnego. Dziękując i wyrażając wdzięczność pamiętała o sponsorach, którymi w tym roku  byli: Powiat Jarosławski, Fundacja im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, Rotary Club Jarosław, Tadeusz Słowik, Sokołów. S.A.,  Oddział Zakłady Mięsne Jarosław, Piekarnia Wilusz, Hurtownia Owoców i Warzyw Krzyś-Pol oraz Hurtownia Roma Sp. j. To dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik przeglądu otrzymał dyplom, statuetkę oraz upominek. Laureaci poszczególnych kategorii zostali również nagrodzeni dodatkowymi, atrakcyjnymi nagrodami.

Celem Przeglądu było podtrzymywanie i rozwijanie w młodym pokoleniu tradycji chrześcijańskich poprzez wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek a także prezentacja tych utworów na scenie. Młodzi wykonawcy mieli możliwość  sprawdzenia się na prawdziwej scenie, zaprezentowania swoich zdolności wokalno-muzycznych nie tylko przed publicznością ale także przed profesjonalnym jury.  Będąc widzem słuchając bogatego repertuaru młodych artystów serce się raduje.

Informacja prasowa: Maria Malik, Dom pod Lipami.

Kliknij aby posłuchać tekstu