Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Obrady 4. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

Obrady kolejnej sesji Rady Powiatu rozpoczęło złożenie przysięgi przez Grażynę Sochę, która została radną w miejsce Krzysztofa Pacuły, który zrezygnował ze swojego mandatu. Radni podczas sesji, która odbyła się 31 stycznia, przyjęli również plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych Rady na 2019 rok.

Radni mieli również m.in. okazję zapoznać się ze stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu jarosławskiego. Raport w tej sprawie przygotował komendant powiatowy policji. Przyjęli również sprawozdania  Starosty Jarosławskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim za 2018 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego za 2018 r.

Kliknij aby posłuchać tekstu