Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Spotkanie w rolniczych sprawach

Z inicjatywy rolników z powiatu jarosławskiego 7 marca odbyło się spotkanie z posłem Kazimierzem Gołojuchem, przedstawicielem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzem spotkania był starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, a głównym tematem kwestie związane z zatrudnianiem obcokrajowców w gospodarstwach rolnych.

Przedstawiciele rolników zwrócili uwagę Kazimierza Gołojucha na fakty, które ich zdaniem negatywnie odbijają się na zatrudnianiu pracowników szczególnie zza wschodniej granicy. Ich zdaniem istnieje potrzeba modyfikacji rozwiązań prawnych, dzięki którym można legalnie zatrudniać takich pracowników. Mówili m.in. o niepotrzebnych kosztach z tym związanych, zbyt długim okresie oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie i innych biurokratycznych utrudnieniach. Wspomnieli również o kwestiach związanych z kontraktacją i, jak powiedzieli, wykorzystywaniem ich przez pośredników, oferujących ceny skupu niższe niż koszty produkcji. Jak stwierdzili, prowadzi to do upadku gospodarstw, dlatego powinno być regulowane w mocniejszym stopniu przez państwo.

Kazimierz Gołojuch poinformował zebranych rolników o podejmowanych działaniach przez rząd w poruszanych kwestiach oraz zobowiązał się do przedstawienia rolniczych postulatów na najbliższym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a także ministrowi rolnictwa. Mówił o rozważanych już rozwiązaniach związanych z potrzebą odwrócenia negatywnego trendu w relacjach pomiędzy pośrednikami a rolnikami. Stwierdził, że w tej kwestii interwencjonizm państwa musi być, ale musi zostać skutecznie zmieniony, by polskie rolnictwo było konkurencyjnym na rynkach Unii Europejskiej. Powiedział także, że jednym z głównych zadań rządu w tej kwestii jest takie zorganizowanie regulacji prawnych, by polski rolnik nie stał na straconej pozycji w perspektywie wspólnej europejskiej polityki rolnej.

Kliknij aby posłuchać tekstu