Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

V Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 18 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, ( sala gimnastyczna) odbędą się obrady V sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad V sesji Rady powiatu. 

 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy IV a V sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr V/3)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na rok 2019. (Projekt Nr V/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Radymno zadania: zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Radymno. (Projekt Nr V/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr V/7)
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo Wychowawcza” z siedzibą w Radymnie. (Projekt Nr V/8)
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby oraz nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej „Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie” (Projekt Nr V/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  (Projekt Nr V/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. (Projekt Nr V/11)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok. (Projekt Nr V/12)
 17. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/13)
 18. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w składach  ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr V/14)
 19. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2018 rok. (Raport)
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 22. Zakończenie obrad.
 
Kliknij aby posłuchać tekstu