Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Inspirujące spotkanie o powiecie jarosławskim na starych mapach

We wtorek, 12 marca w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbyły się dwa wyjątkowe spotkania poświęcone powiatowi jarosławskiemu na dawnych mapach z wybitnymi autorytetami w dziedzinie kartografii historycznej – prof. dr hab. Zdzisławem Nogą oraz dr Waldemarem Bukowskim. Wykłady otworzyli Łukasz Zagrobelny, dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Zofia Kostka-Bieńkowska, starszy kustosz.

Prof. Noga, kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wybitny znawca dziejów miast średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej, kartografii historycznej, genealogii i historii osadnictwa, wygłosił referat, którego tematem był powiat jarosławski na mapie Mieg'a a dr Bukowski, badacz historii osadnictwa i historii społecznej średniowiecza, genealogii rodów rycerskich, znawca kartografii historycznej - prelekcję dotyczącą kartografii staropolskiej i austriackiej powiatu.

Zebrani wysłuchali okoliczności powstania mapy Mieg'a, sporządzonej w Austrii przez Sztab Generalny Kwatermistrza około 250 lat temu. Profesor wyjaśnił, iż ta wielkoskalowa mapa terytoriów Rzeczypospolitej, włączonych do Austrii w wyniku m. in. I rozbioru Polski, była częścią projektu skartografowania terytoriów będących pod władaniem Habsburgów, tzw. zdjęcia józefińskiego. Badacz zaakcentował fakt, że sytuacja polityczna w XVIII wieku wymuszała opracowanie dokładnych, wojskowych map terenowych a motorem do ich sporządzenia była klęska Austrii w wojnie siedmioletniej z Prusami.

Noga i Bukowski, na przykładach m. in. Jarosławia, Radymna, Pruchnika, Wysocka i Tuligłów, zwrócili uwagę na dokładność i rzetelność jej wykonania. Na mapie bowiem zaznaczono m. in. góry, doliny, wąwozy, rzeki, jeziora, pola uprawne, lasy, drogi, mosty, zabudowania, świątynie, młyny, karczmy, krzyż; umieszczono nazwy miejscowości. Prelegenci opowiedzieli o dawnych metodach i przyrządach pomiarowych oraz zasadami sporządzania map.

Drugie spotkanie dedykowane było młodym słuchaczom, m. in. młodzieży z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu.

Wydarzenia organizowane były w ramach cyklu "Starosta Jarosławski zaprasza" przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Kliknij aby posłuchać tekstu