Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowy radny i nowy członek zarządu powiatu

Obrady 5. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 18 marca, upłynęły w dużej mierze pod znakiem zmian personalnych. Dotyczyły one zarówno Zarządu Powiatu Jarosławskiego, jak i samej Rady.

Z udziału w zarządzie powiatu zrezygnował Marek Kucab. W jego miejsce starosta jarosławski Tadeusz Chrzan zaproponował radnego Krzysztofa Cebulaka. Ta propozycja spotkała się z jednogłośną aprobatą radnych. Ta decyzja przyniosła z kolei zmiany w przypadku komisji rewizyjnej, której do tej pory przewodniczył Krzysztof Cebulak. Jego miejsce zajął Marek Kucab.

Powołano również nowego radnego, Andrzeja Wysockiego, w miejsce Dariusza Tracza, który zrezygnował z udziału w radzie, nie mogąc łączyć funkcji radnego ze stanowiskiem wiceburmistrza Jarosławia. Radny Wysocki złożył ślubowanie na początku obrad sesji.

Wśród podjętych uchwał radni zdecydowali m.in. o przełożeniu na rok 2020 terminu spłaty długu PKS wobec powiatu jarosławskiego. Jak powiedział starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, to przełożenie spłaty, nie jego umorzenie, bo wobec zapowiedzi rządu o dofinansowaniu publicznej komunikacji, liczy na skorzystanie z tej formy wsparcia. Dodał, że w tej kwestii ważna jest również współpraca z samorządami gminnymi, tak by uniknąć sytuacji, że będą jakiekolwiek miejscowości w powiecie jarosławskim wykluczone komunikacyjnie.

Obrady tej sesji Rady toczyły się wyjątkowo w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ze względu na remont sali narad w starostwie powiatowym. Wykorzystali to rodzice i opiekunowie uczniów jednej z klas OSW, dziękując za wsparcie finansowe udzielone przez radnych powiatowych, a które przyczyni się do organizacji wycieczki szkolnej do Warszawy, na plany filmowe, gdzie powstają najnowsze polskie produkcje.

Kliknij aby posłuchać tekstu