Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Spotkanie w „niebieskim” miesiącu

O możliwościach wsparcia przez samorząd oraz najważniejszych potrzebach dorosłych osób ze spektrum autyzmu rozmawiali ze starostą jarosławskim Tadeuszem Chrzanem rodzice skupieni wokół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. W spotkaniu w którym wzięli udział także Marta Kurpiel - naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, zastępca naczelnika ds. społecznych Bożena Gmyrek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Sikorska oraz dyrektor Zespołu do Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Agata Kozak, odbyło się 18 kwietnia.  Jego moderatorem był Mariusz Mituś, przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, które w większości przypadków są już osobami dorosłymi. Jego termin nie był przypadkowy, bo przecież kwiecień jest miesiącem poświęconym autyzmowi i zwanym z tego powodu "niebieskim". – Chcemy powiedzieć, czego oczekujemy i jak można pomóc nam i naszym dzieciom, szczególnie wtedy, gdy nas już zabraknie – mówili podczas spotkania rodzice. Podkreślali, że ich największym oczekiwaniem jest stworzenie centrum pomocowego wraz ze specjalistycznym domem, gdzie mogłyby zamieszkać osoby ze spektrum autyzmu. – Przypominam sobie, że dwadzieścia lat temu uczestniczyłem w podobnym spotkaniu, które dotyczyło utworzenia domu dla osób z najgłębszymi niepełnosprawnościami. Dziś takie mieszkanie dzięki Stowarzyszeniu istnieje i jest wspierane przez samorząd powiatowy – przypomniał starosta T. Chrzan. – Dlatego patrzę z optymizmem na realizację postawionych celów, skoro potrafili się Państwo zebrać i jasno je sprecyzować, szukając partnerów, a my takie partnerstwo deklarujemy – dodał starosta.

W czasie spotkania przypomniano także o założonych przez rząd programach pomocowych, dotyczących także osób ze spektrum autyzmu, których szczegóły realizacji maja być znane już wkrótce.

Kliknij aby posłuchać tekstu