Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O Radzie Społecznej i sporcie na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

Wyborem kandydatów do Rady Społecznej jarosławskiego szpitala oraz uchwałą dotyczącą możliwości finansowania jarosławskiego i powiatowego sportu, między innymi zajęli się podczas 6. sesji radni Rady Powiatu Jarosławskiego. Odbyła się ona 29 kwietnia.

Radni do Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wskazali Tadeusza Chrzana, Marka Sobolewskiego, Grażynę Strzelec i Kamila Dziukiewicza. Jako piąta osoba – wskazana przez wojewodę podkarpackiego – będzie w niej zasiadała Barbara Stawarz.

W uchwale dotyczącej współfinansowania powiatowego sportu radni określili warunki i tryb tego zadania. O dotację może się starać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Warunkiem jest także by działał na terenie powiatu jarosławskiego. – Dziękuję staroście Tadeuszowi Chrzanowi za przygotowanie tej uchwały, bo otwiera ona duże możliwości, dając szansę na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Jarosławia i powiatu, a także zwiększeniu jego dostępności dla mieszkańców ziemi jarosławskiej – mówił po przyjęciu uchwały Kamil Dziukiewicz, radny powiatowy i menadżer pierwszego mistrza Polski w grach zespołowych z Jarosławia - PKS Kolping.

Radni omawiali także m.in. kwestie związane z dotowaniem dróg powiatowych, rozkładem pracy aptek i Straży Rybackiej.

Kliknij aby posłuchać tekstu