Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Międzynarodowe Forum Partnerów Powiatu Jarosławskiego

Partnerzy Powiatu Jarosławskiego z Saalzland (Niemcy), Jaworowa i Użgorodu (Ukraina), Svidnika (Słowacja) oraz Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) gościli w Jarosławiu na Międzynarodowym Forum Partnerów. W ciągu dwóch dni wizyty, 8 i 9 maja, goście mieli okazję zapoznać się z tym, czym Ziemia Jarosławska może się pochwalić na cały region i kraj. To system wspierania osób z niepełnosprawnościami, nowe trendy w kształceniu zawodowym uczniów jarosławskich szkół i placówek oraz zawodowe szkolnictwo wyższe.

Swoje atuty i możliwości zaprezentowały Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi także dzięki pieniądzom z funduszy europejskich oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. Goście mieli także okazję zajrzeć do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Uczestnicy Forum spotkali się także z przedsiębiorcami prowadzącymi rodzinne i małe przedsiębiorstwa z terenu powiatu, prowadzące działalność przede wszystkim w zakresie usługowo-turystycznym, ale także ekonomii społecznej i pro-ekologicznym. Odwiedzili także przejście graniczne w Korczowej, czyli wschodnią granicę Unii Europejskiej, Polski i powiatu jarosławskiego.

- Zależy nam przede wszystkim, by realizować wspólne projekty z naszymi partnerami, dzięki którym są wymierne korzyści – mówił podczas prezentacji powiatu jarosławskiego, starosta Tadeusz Chrzan. – Tak, jak to jest w przypadku Świecia z którym od trzech lat prowadzimy letnia wymianę wychowanków Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, czy Svidnika z którym z kolei realizujemy projekt unijny „Twoje miejsca – Twoje dziedzictwo”.

Forum było także okazją do podpisania dwóch umów partnerskich ze Svidnikiem i Użgorodem, chcąc dopełnić wszystkich formalności.

Kliknij aby posłuchać tekstu