Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

VIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy VII a VIII sesją Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego;
 2. Debata nad Raportem o stanie Powiatu;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania (Projekt Nr VIII/1).
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok;
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2018;
 3. Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego;
 4. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania
  z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok;
 5. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok;
 6. Dyskusja;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok (Projekt Nr VIII/2)
 8. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
 9. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;
 10. Dyskusja;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 (Projekt Nr VIII/3).
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 3. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu